ЕФТОЛ


ЗА НАСФирма ЕФТОЛ е създадена 1988г. Предмета на дейност е производство и инженеринг в областта на специалните строителни материали с регулирани разширение и якост и на състав за безвзривно разрушение на бетони, скали и други. По важни обекти от национално значение при които са използвани наши продукти са АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток, ПАВЕЦ Чаира, Нефтохим Бургас, МОК Асарел Медет, МК Кремиковци, множество ВЕЦ-ове и др.

Съобразно нуждите на клиентите, се предлагат различни свързващи вещества, добавки и състави. Те са на циментова основа, с високоефективни модифициращи компоненти, които също са на неорганична силикатна база. Те не съдържат хлориди, и други вредни за бетона и стоманата вещества, и затова намират приложение в различните видове армирани и неармирани конструкции и изделия. Тези компоненти създават силно алкална среда, която пасивира стоманата и я защитава от корозия.

Съставите на фирмата са с целенасочено регулиране на разширението, в широк интервал, от компенсиране на съсъхването до силно самонапрягане, придружено със самоуплътняване и гарантирана водонепропускливост, пукнатиноустойчивост, мразоустойчивост на циментовия камък. Тези качества осигуряват устойчивост и дълготрайност на втвърдилия разтвор и бетон, и замонолитената в тях армировка и предпазват стоманените части на конструкцията от агресивни външни въздействия. Производствената гама обхваща екологично чисти продукти на базата на неорганични суровини, което ги характеризира като негорими, взривобезопасни, нетоксични, незамърсяващи околната среда и безопасни за човешкото здраве. Фирмата разработва и оригинални решения за конкретни нерешими до сега проблеми.

Продуктите на фирмата са сертифицирани от акредитирана лаборатория и отговарят на действащите стандарти и евронорми.

Произвежданото от фирмата безвзривно разрушаващо средство БУЛАД е с непознати до сега широки технологични възможности и много високо разширително напрежение, което предизвиква разрушаването.

ПАРТНЬОРИ


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image