АНКЕРИРАЩИ СЪСТАВИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ- ПРОИЗВОДСТО И ИНЖЕНЕРИНГ

Виж Още

РЕПАРИРАЩИ СЪСТАВИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ- ПРОИЗВОДСТО И ИНЖЕНЕРИНГ

Виж Още

ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ СЪСТАВИ

Виж Още

РАЗРУШАВАЩИ СЪСТАВИ

Виж Още

Добре дошли в ЕФТОЛПроизводство и реализация на специални строителни състави на циментова основа, с регулируемо разширение, инженерингови решения на проблеми и задачи в промишленото, хидро-мелиоративното жилищно-административното строителство - високоякостно анкериране, подливки и замонолитване на метални елементи, укрепване и възстановяване на бетонови и стоманобетонови конструкции и др. Метод за безвзривно разрушаване – БУЛАД Н.


ПАРТНЬОРИ


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image