АНКЕРИРАЩИ СЪСТАВИ

Булцемекс АС

БУЛЦЕМЕКС АС е специален разширяващ се състав за анкериране, подливане и замонолитване на метални елементи при стоманени и стоманобетонови конструкции, с използването на който се постигат:

 • големи ранни и крайни якости
 • голяма закотвяща сила
 • самонапрежение
 • голяма носимоспособност
 • висока адхезия към бетоновата основа и металните части
 • висока консистенция /разтекаемост/
 • самоуплътняване - дължащо се на неговото разширение и разтекаемост
 • пукнатиноустойчивост
 • високо алкален състав, водещ до пасивиране на стоманата
 • не се наблюдава разслояване
 • не се наблюдава водоотделяне
 • нанасяне чрез кофриране и изливане
 • машинно полагане (инжектиране)

БУЛЦЕМЕКС АС е готова суха смес, предназначена за анкериране и подливане едновременно или поетапно на анкери и анкерни елементи, при стоманени конструкции и съоръжения в различни стоманобетонови сгради. Замонолитвания и фиксиране на метални корпуси и закладни части в бетон, изготвяне на подливки под машини, резервоари, подливане на подкранови пътища и други силно натоварени съоръжения в промишленото и гражданско строителство.