АНКЕРИРАЩИ СЪСТАВИ


Булцемекс РСП

БУЛЦЕМЕКС РСП е специален разширяващ се състав за подливане на метални елементи при стоманени и стоманобетонови конструкции, с използването на който се постигат:

 • големи якости;
 • висока адхезия към бетоновата основа и металните части;
 • слабо самонапрежение;
 • висока консистенция /разтекаемост/;
 • самоуплътняване - дължащо се на неговото разширение и разтекаемост;
 • пукнатиноустойчивост;
 • високо алкален състав, водещ до пасивиране на стоманата;
 • не се наблюдава разслояване;
 • не се наблюдава водоотделяне
 • нанасяне чрез кофриране и изливане;
 • машинно полагане (инжектиране)

БУЛЦЕМЕКС РСП е готов състав предназначен за приложение в различни видове армирани и неармирани конструкции, за подливки на машини, резервоари, метални колони, конструкции и съоръжения.