АНКЕРИРАЩИ СЪСТАВИ


Булцемекс САС

БУЛЦЕМЕКС САС е специален разширяващ се силно анкериращ състав за анкериране и замонолитване на метални елементи при стоманени и стоманобетонови конструкции, с използването на който се постигат:

  • много голяма закотвяща сила;
  • голямо самонапрежение;
  • големи ранни и крайни якости;
  • висока адхезия към бетоновата основа и металните части;
  • самоуплътняване - дължащо се на неговото разширение;
  • пукнатиноустойчивост;
  • високо алкален състав, водещ до пасивиране на стоманата;
  • не се наблюдава разслояване;
  • не се наблюдава водоотделяне

БУЛЦЕМЕКС САС е специален разширяващ се състав, разработен за анкериране (замонолитване) на анкерни елементи, метални пръти, шпилки и др., в анкерни кутии и отвори. Разтворът има силно обемно разширение, което при ограничените условия на работа на анкера, повишава многократно закотвящата сила и адхезията с основата.