РАЗРУШАВАЩИ СЪСТАВИ


Булцемекс БУЛАД

БУЛЦЕМЕКС БУЛАД - способ за без взривно разрушаване на твърди материали – скали, бетони и стоманобетони. Характеризиращ се с:

  • много голямо разширение от напрежение (50-60 мра);
  • бърз ефект на разрушение – до 24 часа;
  • взривобезопасен;
  • пожаробезопасен (негорим)
  • не се налага отцепление на хора и съоръжения
  • не се изисква специален режим на работа, съхранение, транспортиране;
  • не се изисква специално обучение на хора;
  • не се изисква специализирана техника