РЕПАРИРАЩИ СЪСТАВИ


Булцемекс УК

БУЛЦЕМЕКС УК е специален, разширяващ се състав (готов разтвор) на циментова основа. С използването му се постигат:

 • големи ранни и крайни якости;
 • голяма носимоспособност
 • висока адхезия към бетоновата основа и металните части;
 • голяма закотвяща сила;
 • самонапрежение
 • компенсирано съсъхване;
 • удобополагаемост – дължаща се на високата консистенция;
 • самоуплътняване - дължащо се на неговото разширение и висока консистенция
 • пукнатиноустойчивост;
 • високо алкален състав, водещ до пасивиране на стоманата;
 • не се наблюдава разслояване;
 • не се наблюдава водоотделяне;
 • нанасяне чрез кофриране и изливане;
 • машинно полагане (инжектиране)

БУЛЦЕМЕКС УК е предназначен за приложение в различни видове армирани и неармирани конструкции, за изграждане на конструктивни елементи при укрепвания, замонолитвания и фиксиране на метални конструкции и закладни части в бетон, изграждане на допълнителни конструкции и съоръжения, и други.