ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ СЪСТАВИ


БУЛВАП е водозащитно покритие за бетон, изцяло на силикатна основа. Чрез използването му се постигат:

  • повишаване на водонепропускливостта при бетонови сечения;
  • водонепропускливо запълване на пукнатини до 2мм
  • голяма адхезия;
  • удобополагаемост;
  • тънък слой (до 1мм)
  • полагане чрез четка с твърд косъм;

БУЛВАП се използва като водозащитно покритие за бетонни, стоманобетонни, каменни, керамични и други конструкции. Прилага се за защита, отвътре и отвън, на надземни и подземни съоръжения като тунели, канали, водоеми, басейни, тръбопроводи, покриви, тераси, охладителни кули, фасади и др.