ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ СЪСТАВИ


Булцемекс ВЗ

БУЛЦЕМЕКС ВЗ е специален, разширяващ се състав, на циментова основа, с регулируеми деформационни свойства. С използването му се постигат:

 • водонепропускливост;
 • големи ранни и крайни якости;
 • голяма носимоспособност
 • висока адхезия към бетоновата основа и металните части;
 • голяма закотвяща сила;
 • самонапрежение
 • компенсирано съсъхване;
 • удобополагаемост;
 • самоуплътняване - дължащо се на неговото разширение;
 • пукнатиноустойчивост;
 • високо алкален състав, водещ до пасивиране на стоманата;
 • не се наблюдава разслояване;
 • не се наблюдава водоотделяне;
 • нанасяне чрез кофриране и изливане;
 • машинно полагане (инжектиране)

БУЛЦЕМЕКС ВЗ е предназначен за водонепропускливо възстановяване на бетонови и стоманобетонови сечения, замонолитване на каверни, фуги и пукнатини, репариране на стоманобетонови конструкции, басейни, резервоари в хидротехническото, мелиоративното, гражданското и промишлено строителство. За изготвяне на водонепропускливи бетони